ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 9 กิจกรรม นำการอ่าน การเขียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ขาวสอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2554,15:05  อ่าน 1051 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันจิรา ขาวสอาด
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2554,14:45  อ่าน 983 ครั้ง
รายละเอียด..