ปรัชญา/วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

 

    คุณธรรมนำหน้า   วิชาการก้าวไกล     รักประชาธิปไตย  รักษ์สิ่งแวดล้อม