กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนาวุฒิ เทียบโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกชกร จันทร์เนย
ครูผู้ช่วย