ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง (อ่าน 22) 03 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 72) 21 มี.ค. 64
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5178) 03 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการเด็กไทยพูด (อ่าน 3484) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษ (อ่าน 3515) 04 มิ.ย. 63
รับสมัครครูชาวต่างชาติ โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3629) 21 พ.ค. 63