ข่าวประชาสัมพันธ์
เป้าหมายความสำเร็จมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 71) 17 มิ.ย. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 114) 19 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บำรุง (อ่าน 129) 03 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 177) 21 มี.ค. 64
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 8452) 03 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการแข่งขันตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการเด็กไทยพูด (อ่าน 3570) 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามโครงการเด็กไทยพูดอังกฤษ (อ่าน 3588) 04 มิ.ย. 63
รับสมัครครูชาวต่างชาติ โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้ (English For All) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3672) 21 พ.ค. 63