ภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะครูนักเรียนร่วมแห่เทียนพรรษาถวายวัดนิคมสราษฎร์รังสรรค์
เริ่มทำเทียน
พร้อมใจกันค่ะ
ทุกคนพร้อม
ทุกคนพร้อมใจ
แห่เทียน
นักเรียนก็พร้อม
ทุกคนพร้อม
คุณครูพร้อม
นางเทียน
เตรียมแห่
นักเรียนอ่าวน้อยก็มา
หนูน้อยผู้น่ารัก
ถ่ายรูปร่วมกับผอ.
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,15:38   อ่าน 1205 ครั้ง