บรรณารักษ์

นางศศิวิมล รัตยิ่ง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1