ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประธานนักเรียน

เด็กหญิงธารา ริมเขา